EnglishVietnamese
Giỏ hàng 0

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Mổ thực nghiệm heo dùng cám Tiến Việt Thái

Thể loại: | Lượt xem: 285 | Thời gian đăng : 04 - 04 - 2016
Ngày 27 tháng 3 năm 2016, Công ty TNHH Tiến Việt Thái đã tiến hành mổ thực nghiệm heo trong trại chăn nuôi của anh Trung tại Hoằng Hoá – Thanh Hoá. Heo sử dụng cám T80A, T85S của Công ty TNHH Tiến Việt Thái Số ngày nuôi: 104 ngày Lợn con cai sữa: 6kg Cân hơi he...

Xem thêm

Ngày 27 tháng 3 năm 2016, Công ty TNHH Tiến Việt Thái đã tiến hành mổ thực nghiệm heo trong trại chăn nuôi của anh Trung tại Hoằng Hoá – Thanh Hoá.

Heo sử dụng cám T80A, T85S của Công ty TNHH Tiến Việt Thái

Số ngày nuôi: 104 ngày

Lợn con cai sữa: 6kg

Cân hơi heo xuất chuồng: 93kg

Cân móc hàm: 77kg

Cân móc nách: 71kg

Tỷ lệ cân móc hàm / Cân hơi: = 77kg / 93kg = 0,828 "

Thu gọn
Bình luận
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Đối tác
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/26/152680838846.png
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/12/46/141577118566.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/24/152680826867.png
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/52/152680993811.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/26/152680836465.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/24/152680829276.png
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/25/152680832213.png
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/25/152680834488.png
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/36/14809989977.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/12/51/141577150836.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/07/03/148100779381.png
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/05/20/141578762233.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/05/22/141578772157.png
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/34/141515487255.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/34/141515489462.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/05/21/141578770252.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/06/31/148100591664.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/35/148099891118.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/36/148099897638.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/57/14416090775.gif
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/58/144160910898.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/58/144160912549.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/59/144160914394.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/59/144160916558.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/36/148099898511.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/06/31/148100590314.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/06/59/14810075504.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/35/14151549484.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/36/141515498726.jpg