EnglishVietnamese
Giỏ hàng 0

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Thời gian đăng: 23-07-2018 16:15 | 83 lượt xemIn bản tin

Họp tổng kết Quý II/2018 Phòng Kinh doanh và đề ra phương hướng phát triển cho quý 3

Vừa qua, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái đã tham gia và chủ trì cuộc họp Quý 2/2018 với phòng Kinh doanh tổng kết lại quý bán hàng vừa qua và từ đầu năm cho tới bây giờ.

Tình hình thị trường, doanh thu, khách hàng, công nợ đã được phân tích chi tiết qua báo cáo của từng nhân viên và sự phân tích của Tổng Giám Đốc

Trong quá trình họp, Tổng Giám Đốc nhấn mạnh về sự khó khăn của thị trường hiện tại đối với Công ty, qua đó tất cả các nhân viên Kinh doanh toàn Công ty đều phải cố gắng hơn nữa, thay đổi cách làm việc, phong thái và tinh thần làm việc để bứt phá trong quý sau

Tổng Giám Đốc tổng kết lại tình hình doanh số của từng nhân viên, phân tích Swot điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của mỗi nhân viên đối với thị trường đang nắm giữ từ đó mỗi nhân viên Kinh doanh biết cách phát huy điểm mạnh và cơ hội để nâng cao doanh số của mình.

 

Trong quý sau, quý III/2018, Tổng giám Đốc đưa ra chương trình chiến lược về giá cho 3 sản phẩm cùng với đó là cách làm việc sẽ thay đổi để nâng cao hiệu quả Kinh doanh trong quý tới. 

Chúc Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái thành công và vượt mục tiêu doanh số đề ra

TVT - Tất cả cho lợi ích của bạn

Bình luận
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Đối tác
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/26/152680838846.png
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/12/46/141577118566.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/24/152680826867.png
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/52/152680993811.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/26/152680836465.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/24/152680829276.png
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/25/152680832213.png
 • upload/web/50/508329/slide/2018/05/20/09/25/152680834488.png
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/36/14809989977.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/12/51/141577150836.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/07/03/148100779381.png
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/05/20/141578762233.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/05/22/141578772157.png
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/34/141515487255.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/34/141515489462.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/12/05/21/141578770252.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/06/31/148100591664.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/35/148099891118.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/36/148099897638.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/57/14416090775.gif
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/58/144160910898.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/58/144160912549.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/59/144160914394.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2015/09/07/01/59/144160916558.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/04/36/148099898511.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/06/31/148100590314.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2016/12/06/06/59/14810075504.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/35/14151549484.jpg
 • upload/web/50/508329/slide/2014/11/05/09/36/141515498726.jpg