CHƯƠNG TRÌNH VACXIN CHO HEO CÁC GIAI ĐOẠN

CHƯƠNG TRÌNH VẮC XIN/ VACCINATION PROGRAMS
*** Nguyên tắc tiêm vaccin
- Chỉ làm những vaccin cần thiết
- Làm vacxin trước thời điểm dịch bệnh bùng phát
- 2 mũi tiêm phải cách nhau 2- 4 tuần
- Không được bỏ sót trong việc làm vacxin
- Cần nghiên cứu rõ thông tin về loại vacxin đó trước khi sử dụng: ngày sản xuất, hạn sử dụng
- Bảo quản vacxin trong tủ lạnh (<0oC- vacxin sống) và 2- 8oC- vacxin chết)
- Vacxin không phải lúc nào cũng là biện pháp tối ưu để giúp giảm bớt thiệt hại
1. Chương trình vacxin cho heo nọc
-Có 4 loại vacxin quan trọng:
 
SF (Swine fever): 2 lần/1 năm, 6 tháng làm một lần.
PV (Parvo virus):  2 lần/ 1 năm, 6 tháng làm một lần.
FMD (Lở mồm long móng): 1 năm/3 lần, 4-6 tháng làm 1 lần.
AD (Giả dại): 1 năm/ 3 lần , 4-6 tháng làm một lần.
-Chú thích:
Việc làm vacxin cho heo nọc phải chia heo nọc thành lứa.
AD(L) sau khi làm thường gây ra tình trạng sốt nhẹ nên có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng thấp hơn bình thường.
2. Chương trình vacxin dành cho heo nái: (Áp dụng cho toàn đàn nái/năm)
Tháng 1- 5- 9: Tiêm HC (Dịch tả)
Tháng 2- 6- 10: Tiêm AD (Giả dại)
Tháng 3- 7- 11: Tiêm FMD
Tháng 4- 8- 12: Tiêm PRRS
Nếu không áp dụng toàn đàn thì có thể áp dụng riêng với từng đối tượng nái như sau:
3. Chương trình vacxin dành cho heo nái hậu bị
 
         PRRS                SF                AD                  FMD               PV 1            PV 2
//-----------------------/--------------/--------------/-----------------/--------------/-----------
  5-5.5tháng           6tháng                             7 tháng                            8 tháng tuổi – Phối   
 
4. Chương trình vacxin dành cho heo nái mang thai- nái nuôi con
 
Mang thai           AD      APP         SF                Đẻ             FMD               PV                Cai sữa
//------------/----------/------------/--------------//--------------/-----------------/------------------//
                   75 ngày  85 ngày   95 ngày                           14 ngày           21 ngày             25-28 ngày    
   
5. Chương trình vacxin dành cho heo con
 
       Myco-1      Circo     Myco-2     Cai sữa        FMD             SF-1         SF-2
/--------/-------------/-------------/----------//--------------/---------------/------------/---
    Đẻ        7             14              21             28             35                 40             60(ngày tuổi)  

Chia sẻ:

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay với chung tôi để được tư vấn