news

​BUTINOV - GIẢI PHÁP GIÚP VẬT NUÔI HẤP THU TỐI ĐA DINH DƯỠNG

Acid butyric là một acid béo mạch ngắn tồn tại ở dạng este trong mỡ động vật và dầu thực vật. Có lợi ích to lớn đối với sức khoẻ đường ruột của động vật. Tuy nhiên bản chất là một acid yếu với giá trị pKa 4,82 nên acid Butytic phân ly ở môi trường có độ PH trung tính- kiềm, do vậy sẽ bị phân ly phần lớn ở đoạn đầu ruột non.
 
Trên nền tảng giải quyết vấn đề làm sao để có thể đưa được acid butyric đi sâu vào ống tiêu hóa, Butinov đã được ra đời để giải quyết vấn đề này.

Với bản chất được bọc bởi khoáng, lớp khoáng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ép viên (85°C) hoặc ép viên (110°C), đảm bảo vẫn đủ lượng acid có trong thức ăn thành phẩm trong khi acid bọc béo bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ qua quá trình ép viên do điểm nóng chảy của chất béo là từ 60 đến 65°C. Được bảo vệ bởi lớp khoáng đặc hiệu cho phép Butinov đưa acid butyric đi sâu hơn vào hệ thống tiêu hóa mà không bị phân li hoàn toàn ở đoạn đầu ruột non.Giúp giải phóng chậm acid trong toàn bộ đường ruột, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng hiệu quả và thích hợp cho ruột.
 
Với bản chất được bọc bởi khoáng, lớp khoáng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ép viên (85°C) hoặc ép viên (110°C), đảm bảo vẫn đủ lượng acid có trong thức ăn thành phẩm trong khi acid bọc béo bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ qua quá trình ép viên do điểm nóng chảy của chất béo là từ 60 đến 65°C. Được bảo vệ bởi lớp khoáng đặc hiệu cho phép Butinov đưa acid butyric đi sâu hơn vào hệ thống tiêu hóa mà không bị phân li hoàn toàn ở đoạn đầu ruột non.Giúp giải phóng chậm acid trong toàn bộ đường ruột, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng hiệu quả và thích hợp cho ruột.

Giải quyết được bài toán về vấn đề phân li acid butyric ở đoạn đầu ruột non, thì vấn đề làm sao để cơ thể vật nuôi có thể sử dụng tối ưu nhất hiệu quả acid butyric cũng là một vấn đề cấp thiết cần giải quyết.

Hiện nay, để đảm bảo acid không bị phân ly, người ta có thể sử dùng nhiều phương pháp khác nhau để bọc acid, như bọc béo. Tuy nhiên khi bọc béo, khi bọc béo hàm lượng Sodium Butyrate sẽ thấp hơn so với công nghệ bọc khoáng, ngoài ra, để có thể giải phóng được acid butyric, cơ thể vật nuôi phải phụ thuộc vào enzyme lipases trong khi Butinov không phụ thuộc vào enzyme này.
 
Ngoài việc sử dụng tối ưu được acid butyric, Butinov còn được kết hợp từ 1 số tinh dầu thực vật (Quế, hồi, nghệ, tiêu) có tác động hiệp đồng tiêu diệt vi khuẩn, giúp kiểm soát hại khuẩn đường ruột. Làm mềm lông nhung để hấp thụ acid hữu cơ vào trong cơ thể dễ dàng và tối ưu.

Liên hệ cho chúng tôi qua Zalo
Liên hệ cho chúng tôi qua Facebook
Liên hệ cho chúng tôi qua Youtube
Liên hệ cho chúng tôi qua Tiktok
Liên hệ cho chúng tôi qua Hotline